Paloma

Capacity: 1500

Seating: 650

Equipment: fence, athletic track

Place: Sladki Vrh

Home team: NK Paloma

Address: Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh